Tetik Parmak Ameliyatı 0530 686 61 12

Tetik parmak sendromu elde en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Parmak hareketlerinde aniden gelişen takılma, ağrı gibi belirtilerle kendini gösterir. Genellikle el ve parmak hareketlerinin sık tekrarlanması hastalığın oluşmasını etkiler. Yetişkinlerde daha sık ortaya çıkar. Fakat tam sebebi henüz bilinmemektedir. Tedavi edilmediği takdirde tendon kopması yaşanabilir.

Tetik parmak sorunu İlaç, enjeksiyon ya da cerrahi işlem ile tedavi edilir. Tedavinin hangi yöntemle sağlanacağı hastalığın durumuna göre belirlenir. Hastanın tercihi de etkili olur. Genellikle ameliyatsız çözümlerin başarısız olduğu durumlarda, eğer hastanın böyle bir talebi varsa, ameliyat tercih edilir.

Ameliyat ile tedavi kapalı veya açık teknikle uygulanabilir. Kapalı yöntemde küçük iğnelerle müdahaleler yapılır. Hasta işlemden sonra küçük el hareketleri yapmaya başlayabilir. Herhangi bir ameliyat izi kalmaz. Fakat bu yöntemde sinirlerin hasar görme ihtimali daha yüksektir. Açık ameliyat 2 santimetrelik kesiler açılarak gerçekleştirilir. İşlemden sonra parmak hareketleri istenildiği gibi yapılabilir. Her iki ameliyat da lokal anestezi altında, hasta uyutulmadan gerçekleştirilir. İşlemden sonra hastanede kalmak gerekmez. Hasta hemen sonra normal yaşantısına dönebilir.

Tetik parmak ameliyatı

Hastalığın medikal yolla tedavi edilemediği noktalarda devreye girer. Hastanın isteği ile daha erken ameliyat kararı da verilebilir. Ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için poliklinik şartlarının sağlanması yeterli olur. Açık veya kapalı teknikle cerrahi işlem gerçekleştirilebilir. Açık teknikle tetik parmak ameliyatı lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) altında gerçekleştirilir. Elin ilgili bölgesi uyuşturulur. Yaklaşık 2 santimetrelik kesi açılır. Kesi yeri avuç içidir. İşlemle tendonun sıkışarak takıldığı tünel genişletilir. Bölgedeki damar ve sinir yapılarına zarar verilmemesi önemlidir. Ayrı bir dikkat gerektirir. İşlem tamamlanırken kesi yerine bir dikiş atılır. Ardından ele yumuşak sargı yapılır. Ameliyattan sonra hastanede kalmaya gerek yoktur. Günlük yaşama dönülebilir. Parmak hareketleri kolayca yapılabilir. Kapalı teknikle gerçekleştirilen tetik parmak ameliyatları da lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Elin işlem görecek bölgesi sınırlı olarak uyuşturulur. Anestezik madde bir enjektör yardımı ile işlem görecek bölgeye verilir. Kesi açılmaz ve turnike kullanılmaz. Kapalı işleme uygun iğneler yardımıyla tendonun sıkışıp takıldığı tünel gevşetilir. Parmak hareketlerinin durumuna ameliyat sırasında bakılır. İşlem sonunda ameliyatın yapıldığı el yumuşak sargıyla kaplanır. Ameliyattan hemen sonra el ve parmak hareketleri yapılabilir. Hastanede kalmaya gerek yoktur. İşlem bitiminde hasta normal hayatına dönebilir. Kapalı yöntemde komplikasyon oluşma olasılığı azdır ve daha kolay bir işlemdir. Fakat sinirlere zarar verme olasılığı fazla olabilir.