Kasık Fıtığı Ameliyatı 0530 686 61 12

Kasık fıtığı ameliyatı, kasık bölgesinde ortaya çıkan fıtıkların tedavi edilmesi amacıyla uygulanan cerrahi yöntemi tarif eder. Cerrahi yöntemi her yönüyle açıklamadan önce kasık bölgesinin neresi olduğu ile fıtığın nasıl bir hastalık olduğunun kısaca açıklanması gerekir. Bilindiği üzere hastalıklar bir anda vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkmazlar. Birçok sebebe ek olarak hayat tarzı, yaş, genetik faktörler gibi etmenler hastalıkların ortaya çıkış zamanı ve ortaya çıktığı yer üzerinde etkilidir. Kasık, karın bölgesi ile uyluk kemiği arasında kalan dar bölgenin ismidir. Daha net anlaşılabilmesi için karın ile cinsel organ arasında kalan bölge olduğunu söylemek mümkündür. Kasık bölgesi hem erkek hem de kadın için aynı bölgeyi tarif eder. Tıp literatüründe ise kasık bölgesinin adı pelvis şeklinde geçer. Tıp literatüründe her ne kadar pelvis olarak geçse de makalenin kalan kısmında bu bölge kasık olarak adlandırılmaya devam edecektir.

Kasık bölgesinin net olarak tarif edilmesini mütekabilen fıtık hastalığının da net olarak açıklanması gerekir. Toplumun yaklaşık olarak yüzde beşlik kesimini etkisi altına alan bu hastalık vücudun çeşitli bölgelerinde gözlemlenebilir. En sık görüldüğü bölge kasık bölgesi olmakla birlikte göbek, karın orta bölgesi, karın yan bölgesi gibi bölgelerde de gözlemlenebilir. En kısa tanımıyla bir iç organın bulduğu zayıf noktadan dışarıya taşması ve taştığı bölgede dışarıdan da görülebilecek düzeyde çıkıntı oluşturmasıdır.

Her fıtık türünde olduğu gibi kasık fıtıklarında da tedavi yöntemi cerrahi uygulamadır. Korse gibi uygulamalar erken evre fıtıklarda rahatlatıcı etki göstermekten öteye gidemez. Fıtığın hayat tarzı, iş temposu ve spor egzersizleri veya iç basıncı artırıcı diğer sebeplerle ağırlaşması durumunda korse gibi rahatlatıcı uygulamaların hiçbir etkinliği kalmaz. Kasık fıtıklarının cerrahi tedavisi iki yöntem ile icra edilir. Her yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte uzman cerrah tarafından seçilmesi için çeşitli sebepleri vardır.

Bu konunun omurgasını oluşturan izsiz kasık fıtığı ameliyatı ise laparoskopik yani kapalı ameliyat yönteminin avantajları arasında yer alır. Ancak çeşitli sebeplerden bu yöntemin uygulanamadığı hastalar için bütün bir resmin çizilmesi için hastalığın tüm sebep ve sonuçları ile birlikte tedavi yöntemleriyle de incelenilmesi gerektiğinden ötürü makale içerisinde açık kasık fıtığı ameliyatında da söz edilecektir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı (İzsiz)

Kasık fıtıkları, diğer tüm fıtık türlerinde olduğu gibi iç organın zayıf bulduğu noktadan ideal bölgesinin dışına çıkması ve genelde vücut dışından da görülebilecek şekilde çıkıntı oluşturması şeklinde tariflenir. İç organ (genelde bağırsak) karın duvarında bulunan yırtık veya delikten bölgesinin dışına çıkmaya başlar. Genelde kasık fıtığı çeşitli evrelere ayrılsa da evrelerin oluşturulmasındaki etmen iç organın karın duvarından ne kadar sarktığıdır. Sarkmanın oldukça artması durumunda acil müdahale gerektiren durumların ortaya çıkması neredeyse kaçınılmazdır.

Tedavi yöntemi olarak korse gibi rahatlatıcı uygulamalar kesinlikle kullanılamaz. Daha önce de belirtildiği üzere korse uygulamaları tamamen hastayı rahatlatmak amacıyla kullanılabilecek geçici uygulamalardan birisidir. Kasık fıtığının kesin çözümü cerrahi yöntemle sağlanır. Günümüzde sık kullanılan yöntem makalenin de omurgasını oluşturan kapalı ameliyat yöntemidir. Bu yöntemin kendine has birçok avantajı bulunmakla birlikte bu yönteme uygun olmayan hastalar için ise birçok dezavantaj barındırabilmektedir. Bu yüzden açık ameliyat klasik yöntem olarak tarif edilse ve modası geçmiş gibi gösterilse de günümüzde laparoskopik yöntem için uygun olmayan hastaların tamamına uygulanmaktadır. Açık ameliyat yöntemi tıp dünyasında tamamen göz ardı edilmediğinden dolayı makalemizde de tüm detaylarıyla anlatılacak ve kapalı yöntem ile derin bir karşılaştırması yapılacaktır. Ancak önceden şunu belirtmekte fayda var ki tedavi yöntemine bağnazlık seviyesinde bağlılık modern tıp dünyasında mümkün değildir. Uygun hastaya uygun tedavi yöntemi ile başarı oranı maksimize edilerek risk, komplikasyon ve nüks oranı yüzdesel olarak düşürülmeye çalışılmaktadır.