Kanal Tedavisi

Diş yapısının tıp literatüründeki genel tanımlarına göre ağız içerisinde görülen kısımlara “kuron” ve diş eti kısmında gömülü olan kuronun devamındaki kısımlara ise “kök” adı verilir. Diş yapısının kuron bölgesi, dişeti ile çevrelenmiş olur. Bütünü ile kompleks bir yapısı olan dişler, bir takım sert ve yumuşak dokulardan oluşmaktadır. Kuron bölgesi, diş yüzeyini oluşturan mine ve altında bulunan dentin kısmından meydana gelerek sert bir dokuya sahiptir. Kurondan diş etinin içerisine doğru uzanan kök bölgesinde ise; dış bölgede sement ve altında da dentin dokusu bulunur. Mine, sement ve dentinden meydana gelen sert yapının iç kısmında damarlar ve sinirleri barındıran bağ dokusundan meydana gelen bir boşluk bulunur. Pulpa ise damarların ve sinirlerin bulunduğu bu boşluğa verilen isimdir. Bu yapının genel amacı dişin gelişimini, beslenmesini ve savunmasını sağlamak olup dişe canlılık veren bölge olma özelliği taşır. Dişteki canlılığın gerçekleştiği pulpa bölgesinde birçok nedene bağlı olarak iltihaplanma ve enfeksiyon görülebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda diş ağrıları ile seyreden bir takım semptomlarla karşılaşılır ve diş sağlığının olumsuz yönde ilerlediği tespit edilir. Bu durumun giderilebilmesi için pulpa dokusu dışarı çıkarılır ve kanal boşluğunun temizlendikten sonra şekillendirilmesi ve dokuya uygun dolgu materyalleri ile doldurulması gerekir. Diş sağlığının tekrar yerine getirilmesi için yapılan tüm bu işlemlere “kanal tedavisi” ismi verilir. Diş dokusunda meydana gelen rahatsızlıkların giderilmesinde yaygın olarak başvurulan ve sıklıkla da başarılı sonuç olan kanal tedavisi yöntemi, oldukça kolay ve sağlıklı bir işlemdir. Bu sürecin ilk etabında hasta diş yapısıyla ilgili olarak bir rahatsızlığı sezinler ve enfeksiyona ya da iltihaplanmaya bağlı olarak diş ağrısı, diş etinde şişlik veya çürük ile karşılaşılır. Bu belirtilerle diş hekimine başvurulduğunda ilk olarak hekim tarafından dişin durumu incelenir ve gerekli görülürse kanal tedavisi önerilir. Kanal tedavisinin önerilmesinin ardından bir endodontist tedavi sürecini başlatır ve bir veya birkaç seans içinde tedavi tamamlanır. Endodontist ilk etapta bölgenin uyuşturulmasını sağlar ve bu uyuşturma sayesinde operasyon esnasında bir ağrı hissedilmez. Uyuşturma sonrasında tedavinin uygulanacağı dişte eğer bir çürük varsa bu çürük temizlenir ve diş içerisinde sinirlerin bulunduğu pulpa bölgesine ulaşmak için kuron bölgesinden dişte açıklık oluşturulur. Bu noktada bir röntgen filmi çekilir ve dişin kanal uzunluğu incelenir. Sinirlerin bulunduğu pulpa dokusu çıkarılır ve temizlenme süreci başlatılır. Temizlik operasyonu ile birlikte pulpaya çeşitli araçlar yardımı ile şekil verilir. Pulpanın dezenfekte edilmesi ile enfeksiyona yol açabilecek unsurlar ortadan kaldırılır ve kanallar çevresinde bulunan dokulara uygun bir materyal aracılığıyla doldurulur. Bu uygulamanın tamamlanması kimi durumlarda 1 veya 3 seans olarak sürebilir. Eğer tedavi uygulanan dişin canlı olmadığı tespit ediliyorsa ve kök uçlarında enfeksiyon ya da iltihaplanma varsa bu bölgedeki kanalların içerdiği bakterilerin ortadan kaldırılması için ilaç uygulaması yapılabilir. İlacın etkili olabilmesi için kanal içinde 1 haftaya kadar durması gerekir ve bu süreçte açıklık geçici dolgu ile örtülür. Eğer bölgede oluşan iltihaplanmanın şiddetinin çok yüksek olduğu tespit ediliyorsa bu durumda diş hekimi oral yoldan ilaç kullanımı da tavsiye edebilir. Kanal tedavisinin tamamlanmasının ardından tedavi uygulanan dişte ağrı ve hassaslık oluşabilir ancak bu durum kısa sürede geçer. Ağrının şiddetinin artmaması ve tedavinin tam olarak uyum gösterebilmesi için iyileşme sürecinde ilgili dişin olduğu bölgenin kullanılmaması önerilir ve zaten kısa bir süre sonra ortaya çıkan ağrı ve hassasiyet durumu da ortadan kalkar. Kanal tedavisi uygulanmış olan diş, daha önce hiç tedavi görmemiş olan bir diş gibi işlev kazanır. Kanal tedavisi uygulanan diş, diğer dişler gibi çürüyebilir, kırılabilir ya da diş etinde yeniden bir enfeksiyon ile karşılaşabilir. Bu nedenlerle kanal tedavisi sonrasında diş sağlığı konusunda hassas davranılması gerekir. Kanal tedavisi gören kişilerin ağız hijyeni konusunda hassasiyet göstermeleri, dişlerini düzenli olarak fırçalamaları, asitli içeceklerden ve sigaradan kaçınmaları, diş ipi kullanmaları önerilir.

Kanal Tedavisi (Endodonti)

Diş sağlığının bozulmasına bağlı olarak gerçekleştirilen kanal tedavisi, diş tedavisinde en sık uygulanan tedavi tekniklerinden birisidir. Dişin pulpa isimli dokusunda meydana gelen iltihaplanma ve enfeksiyonun giderilmesinde kalıcı tedavi yöntemlerinden birisi olan kanal tedavisinde, pulpa çıkarılır, temizlenir ve şekillendirildikten sonra diş ve diş eti dokusuna uyumlu bir madde ile dolgu yapılmak suretiyle tekrar yerine takılır. Uygulama sonrasında bölgedeki enfeksiyon ya da iltihaplanmanın şiddetine bağlı olarak bu bölgeye ilaç uygulaması da gerçekleştirilebilir. Tedavi sonrasında hasta kısa süre içerisinde diş sağlığına yeniden kavuşur. Kanal tedavisi işlemi diş kökünün ve kuron bölgesinin içinde bulunan damar ve sinir yapısının temizlenmesi sonucunda yaratılan boşluğun uygun materyallerle sızdırma yapmayacak şekilde doldurulması ile tamamlanır. Sıklıkla diş dokusunun içinde bulunan pulpaya kadar geçmiş olan çürük vakalarında kanal tedavisine başvurulur. Ayrıca diş dokusunda travma sonucunda meydana gelen deformasyon neticesinde de diş kesimi yapılacakken kanal tedavisi yapılabilmekte. Kimi vakalarda hastanın farkında olmaksızın diş apsesi ile karşı karşıya olduğu görülebilir ancak bir ağrı ortaya çıkmadığı için hasta bunun bilincinde olmaz. Kanal tedavisi sonrasında hastaların altı aylık periyotlarla hastaneye giderek röntgen çektirmeleri ve ağız içi muayenenin yapılması gerekir. Kanal tedavisi yöntemi ile diş tedavisi gören kişilerde en sık karşılaşılan şikâyet uygulama sonrasında diş renginde meydana gelen bozulmadır. Dişin kanal tedavisi ile yeniden yapılandırılmasında hassas olunması ve çalışma sürecinde hiç çürük kalmadığı kanıtlanmalı. Kanal tedavisi görmüş olan dişlerde diş dokusu büyük ölçüde sıvı kaybettiğinden diğer canlı dişlere kıyasla daha kırılgan bir hale gelir bu nedenle de yapılacak olan uygulama sürecinde tetkiklerin kapsamlı olarak incelenmesi ve buna göre bir uygulama yolunun seçilmesi gerekir. Kanal tedavisi ile tedavi edilmiş ve pulpa dokusundan enfeksiyon ve iltihap atılmış olan dişlerin tekrar bir rahatsızlıkla karşılaşma olasılıkları unutulmamalı. Öte yandan kanal tedavisinin yapılmasında bir hata olması durumunda da bakteriyel enfeksiyonlarla karşılaşılabileceğinden tekrar kanal tedavisi yapılması gerekebilir.

İstanbul Kanal Tedavisi hakkında bilgi almak için bizi arayınız.

WhatsApp chat