Genel Cerrahi Nedir?

Latince ‘’Chirurgiae’’ teriminden türeyen ve el işi anlamına gelen cerrahi, tıp biliminin en eski ve en köklü dallarından birini oluşturmaktadır. Genel cerrahi ameliyatları, ilaç tedavisiyle veya başka tıbbi tekniklerle iyileştirme umudu olmayan hastalar için yaralanmaların ve vücut bozukluğu durumlarının ameliyat teknikleriyle tedavi edilmesi veya hastalıklı organların vücuttan alınması yöntemlerini oluşturmaktadır.

Genel Cerrahi Ameliyatları Nelerdir?

Yapılan cerrahi müdahaleler genellikle organ veya bağlı bulunan sistemin adıyla anılır. Guatr ameliyatı, ince bağırsak, kalın bağırsak ameliyatları, karaciğer, safra yolları, safra kesesi ameliyatı gibi endoskopik ve labaroskopik cerrahi girişimler genel cerrahi alanına girer ve tüm bu operasyonlar genel cerrahi ameliyatları olur.

Yukarıdaki sıralamalar organlara göre yapılan genel cerrahi ameliyatlarıydı. Bir de sistemlere göre yapılan genel cerrahi ameliyatları bulunmaktadır. Bu ameliyatlar ise; yemek borusu, onikiparmak bağırsağı, mide ameliyatları, fıtık, karaciğer, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları olarak sıralanabilir.

Genel cerrahi sadece ameliyat ile tedavi yöntemleri sunmaz. Aynı zamanda koruyucu hekimlik ve ameliyattan korunma gibi amaçları da bulunur. Genel cerrahi hastalar için son aşama olmaktadır. Cerrahi müdahaleden önce yapılması gereken her şey yapılmış ve hiçbir sonuç alınmamışsa son çare olarak cerrahi müdahaleler uygulanır.

Genel Cerrahi Ameliyatları Nasıl Gerçekleşir?

İlgi alanının geniş olmasından dolayı genel cerrahi birçok farklı disiplin ve tıp bilimi dalıyla eş güdümlü ve koordineli olarak çalışmalarını yürütmektedir. Genel cerrahi ameliyatlarının birçoğunu çeşitli tipteki kanser hastalıkları oluşturmaktadır. Kanser hastaları için tanı, teşhis, ameliyat ve ameliyat sonrası tedavi aşamalarının planlanmasında radyoloji, Patoloji, medikal ve Radyasyon onkolojisi genel cerrahi ile birlikte çalışmalar yapar.

Travmatoloji ise genel cerrahinin bir diğer ilgi alanıdır. Travma durumlarında birden fazla çoklu organ ve sistem yaralanmaları olduğu için ortopedi, üroloji, kal ve damar cerrahisi ile Nöroşirurji bölümleri koordineli olarak hareket ederler. Organ yaralanmalarının şiddetli olması durumunda ise tüm bu dallar eşgüdümlü olarak çalışır ve hepsi genel cerrahi ameliyatları kapsamına girer.