Herhangi bir kazada ya da hayatı bir tehlikede sağlık görevlileri olay yerine gelinceye kadar yapılması gereken müdahaleye ilk yardım denilmektedir. İlk yardım yapacak kişin kesinlikle ilk yardım eğitimi almış olması gereklidir, aksi takdirde yaralıya daha çok zarar verilebilir.

Öncelikle yaşamsal fonksiyonların kontrol edilmesi gerekir.

İlk yardım esnasında kazazedenin uzuvlarında kopma var ise öncelikle kopan uzuvları muhafaza etmek gereklidir. Sonrasında hastanın kan kaybı riski olduğundan hızlı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirilmesi gereklidir. Kopan uzuvlarını muhafaza edilmediği takdirde kişinin sakat kalma durumu söz konusudur. Kopan organ kol, el, bacak ise öncelikle kanayan bölgenin kan akışı azaltılmalıdır. Fakat tamamen kan akışının durdurulmaması gereklidir. Bunun nedeni kan akışı tamamen durdurulursa bölgedeki dokuların zarar görmesi mümkündür

Kopan Organa Uygulanacak Müdahaleler

İlk yardım esnasında kazazedenin yaşam belirtileri var ise öncelikle solunum fonksiyonları dikkate alınmalıdır. Sonrasında kopan organı bir beze ya da poşete koyup mümkünse buzlu bir kabın içine ya da soğuk suyun içinde muhafaza etmek gereklidir. Hemen ardından hızlı bir şekilde sağlık merkezine yetiştirilmelidir. Kopan organı doğrudan soğuk suyun içene koymak ya da doğrudan buz ile temas ettirmek kopan organa büyük zarar vermektedir. Bu nedenle kopan organı Öncelikle bir beze sonra bir poşete koyup sonrasında soğuk bölgede muhafaza etmek gereklidir.

Kopan organı ilk yardım esnasında doğru bir şekilde muhafaza etmek çok önemlidir. Kazazedenin sakat kalmaması için bu çok önemlidir kopan organın tek parça halinde olup olmadığına da çok dikkat etmek gereklidir. Örneğin kopan bir kol ise parmaklarında kopup kopmadığına dikkat etmek gereklidir kopan organda başka bir uzuv kopmuş ise o organı da bulup doğru bir şekilde muhafaza etmek gereklidir. Kopan organların dokuları ölmeden en hızlı şeklide hastaneye götürülmesi gereklidir ilk yardım esnasında en önemli nokta budur kopan organların doğru muhafaza şekli ve en hızlı şekilde hastaneye yetiştirilmesidir. Kopan organlar kaza yaşanan bölgede yok ise kazanın yaşandığı yerin çevresinde aranılması ve en hızlı şekilde bulunması gereklidir.