Diş Dolgusu 0530 686 61 12

İnsan vücudu için ağız ve diş sağlığı büyük önem arz etmektedir. Ağız ve diş sağlığında meydana gelen problemler birçok hastalığa neden olur. Ayrıca bazı hastalıkların belirtisi de ağız ve diş sağlığını etkileyebilmektedir. Bu nedenle de kişi ağız sağlığına ve diş sağlığına gerekli özeni ve dikkati göstermelidir.

Ağız ve diş sağlığını korumak adına kişinin dikkat etmesi gereken hususlar dışında bazı tedaviler de gerekli olabilir. Bu noktada diş dolgu tedavisi de ağız ve diş sağlığının korunmasını amaçlayan bir tedavi yöntemidir.

Diş Dolgu Tedavisi

Diş dolgusu tedavisi, gerekli görüldüğü takdirde ağız ve diş sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir.

Düzenli şekilde fırçalanmayan ve temizlenmeyen dişlerde biriken yiyecek artıkları ve çeşitli mikroplar zamanla sert diş dokusunu eritir ve çürükler meydana gelir. Bu durum da dişlerde hassasiyete ve ağrılara sebebiyet vermeye başlar.

Çürükler, genellikle hekim muayeneleri esnasında tespit edilir. Eğer çürüğe zamanında müdahale edilmez ya da çürük geç fark edilir ise köke kadar iner ve bu durumda da dişin çekilmesi gerekir. Eğer çürümeye başlayan diş erkenden teşhis edilirse ve gerekli müdahale zamanında yapılırsa diş kaybının ve dayanılmaz ağrıların önüne geçilebilir.

Burada da devreye diş dolgu tedavisi girmektedir. Çürüyen dişin, çürük bulunan alanları bir cihaz yardımı ile temizlenerek bölgede bir oyuk oluşturulur. Ardından bu oyuk oluşturulan bölgeye özel bir dolgu malzemesi yerleştirilir. Bu şekilde diş çürükten arındırılır ve işlevini de yitirmemiş olur.

Çürüğün yanı sıra dolgu tedavisi, kırılmış veya çatlamış dişlerin düzeltilebilmesi için de kullanılabilmektedir. Tırnak yeme alışkanlığı, dişleri sıkma ve gıcırdatma ya da sert kabuklu yiyeceklerin veya yemişlerin diş ile kırılması gibi durumlar dişlerin kırılmasına ya da çatlamasına sebep olabilmektedir.

Diş Dolgusu Aşamaları

Diş dolgu tedavisi, oldukça basit ve genellikle de ağrı hissedilmeyen kısa süreli bir işlemdir. Bu işlemin yapılışı esnasında, sırasıyla bazı aşamaları vardır. Bu aşamalar ve açıklamaları aşağıda bahsedildiği gibidir.

Dişteki Çürüklerin Temizlenmesi

Diş dolgu tedavisi için yapılması gereken ilk işlem yani ilk aşama diş yüzeyindeki çürük bölgenin temizlenmesidir. Bu temizleme işleminde çok derine inilecekse iğne ile uyuşturma işlemi yapılabilir. Dişleri temizlemek için kullanılan cihaz yardımı ile çürük bölge temizlenip arındırılır. Bu şekilde dişte dolgu malzemesinin yerleştirileceği bir bölge oluşturulmuş olur.

Dolgu Yapılacak Kısma Kimyasal Enjekte Edilmesi

Dişteki çürük bölge, tamamen çürükten arındırıldıktan sonra ki aşama bu bölgeye kimyasal dolgu malzemesini enjekte etmek ve çürükten kalan bu boşluğu kimyasal dolgu malzemesi ile doldurmaktır. Bu dolgu malzemesinin çeşitleri vardır ve hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Ardından dolgu cilalanmadan önce tedavi için son aşamaya geçilir.

Dolguya Dişe Uygun Şekil Verilmesi

Temizlenen bölgeye enjekte edilen dolgu malzemesi cilalanmadan hemen önce dişe uygun şekle getirilir. Dolgu malzemesinin çürüğün geride bıraktığı boşluğu tamamen doldurmasına dikkat edilir. Boşluk, içerisine yemek artığı vb. maddelerin girmesini önleyecek şekilde doldurulmalıdır. Ardından da dişin yapısına uygun hale getirilerek keskin olan bölgeleri tıraşlanır ve son olarak da dolgu cilalanarak işlem sona erdirilir.