Boy Uzatma Ameliyatı

Boy uzatma ameliyatı, sağlık sorunları ya da estetik nedenlerle bacak uzunluğunu artırmak için yapılan ortopedik bir cerrahi işlemdir. Sadece bacaklara değil kollara da uygulanabilen ameliyat, uzatılması planlanan kemiğin kesilmesi ve ikiye ayrılmış uçlar arasındaki boşluğu genişletmek için harici ya da dahili bir fiksatörün kullanılması ile uygulanır. Her gün çok az miktarda genişletilen boşluktaki kemik gerilirken, açılan alanda yeni kemik üretimi gerçekleşir. Boy uzatma, vücudun kendi kemiği, yumuşak dokuları, bağları, kan damarları ve onu çevreleyen ve destekleyen sinirlerinin yanı sıra organizmanın yeni kemik oluşturma kapasitesiyle sağlanır. Vücudun başka bir bölgesinden kemik alınmasına ihtiyaç yoktur.

Boy uzatma ameliyatı nedir? 

Boy uzatma ameliyatı, büyüme plakları kapanmış bireylerde genellikle tedavi amaçlı, bazen de estetik nedenlerle kol ve bacaklardaki kemiklerin uzatılması için yapılan bir ortopedik ameliyattır. Uzatma, kemiğin cerrahi işlemle kesilmesi ve kesilen kemik parçalarını uzun bir süreçte, her gün 1 milimetre civarı, birbirinden ayırarak yapılır. Böylece açılan boşlukta yeni kemik dokusu oluşur ve kemikte uzama sağlanır. Kemikleri birbirinden uzaklaştırmak suretiyle yeni kemik oluşumu sağlanmasına distraksiyon osteogenezi denir.

Uzatma işleminin 8 cm kadar olması planlanıyorsa sadece uyluk ya da kaval kemiğine cerrahi uygulanabilir. 10 cm’den daha fazla bir uzatma isteniyorsa her iki kemiğin de uzatılması gerekecektir. Uzatma işlemi sadece kemiklere yönelik yapılır. Kaslar, bağlar, sinirler, damarlar ve diğer yumuşak dokular kemiklere yapışık olduğundan ve işlem yavaş yavaş aşamalı olarak yapıldığından otomatik olarak uzamaya uyum sağlarlar. Bu amaçla ilgili bölgeye fizyoterapi uygulanarak süreç daha kolay hale getirilir.

Boy uzatma ameliyatı, 3-4 yaşından itibaren yapılabilir. Çocuklara uygulanacaksa kaç operasyon yapılacağı, hesaplanan kısalık miktarına göre belirlenir. Hesaplanan kısalık miktarı fazla olan çocuklarda işlem 10 yaş öncesi ve sonrasında iki aşamalı olarak planlanır.

Boy uzatma ameliyatı çeşitleri nelerdir? 

Kademeli boy uzatma teknikleri kullanılan cihazlara göre;

  • Eksternal fiksasyon (İlizarov tekniği)
  • İnternal fiksasyon (Motorlu çivi)
  • Kombine teknik şekilde 3 grupta sınıflandırılabilir.

Boy uzatma cerrahisinde uzun zamandır İlizarov tekniği de denilen ve bacağa dışarıdan uygulanan eksternal fiksatörler kullanılmaktaydı. Ancak artık bu cihazlar yerini vücudun içine yerleştirilen ve dışarıdan kumanda edilebilen internal fiksatörlere bıraktı. İnternal fiksatörler küçük bir kesi ile vücudun içerisine yerleştirilir ve kozmetik sonuçları daha iyidir. Çünkü eksternal cihazlarda bacaklarda yapılan uzatma miktarı kadar iz kalır. Kombine teknikte ise hem internal hem de eksternal fiksatörler kullanılır.

Boy uzatma ameliyatları uzun süreçleri kapsayan bir işlemdir. Eğer boy uzatma gerektiren bir sağlık sorunu yoksa etraflıca düşünmek gerekir. İşlem altı aşamayı kapsar. İlk olarak muayene ve tetkikler yapılır. Ardından ameliyat gerçekleşir. Ameliyat sonrasında bir süre hastanede kalmak gerekir. Taburcu olduktan sonra uzatma süreci başlar. Gerekli uzatma sağlandığında uzatılan kemiğin güçlendirilmesine başlanır. Son olarak da bacağa yerleştirilen cihaz çıkarılır. Bu süreçler hakkında doktordan ayrıntılı bilgiler almak önemlidir.

Boy Uzatma Ameliyatı hakkında bilgi almak için bizi arayınız.

WhatsApp chat