Bel Fıtığı Ameliyatı 0530 686 61 12

Bel Fıtığı Ameliyatı Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Bel fıtığı ameliyatı klasik cerrahi ya da mikrocerrahi yöntemleri ile yapılabilir. Açık ameliyat olarak da bilinen klasik cerrahi yöntemde, hastanın fıtık bölgesinden kesik alınır. Mikrocerrahi olarak adlandırılan kapalı ameliyatta ise omurilikte yapışıklık, kas ve kemik dokusu hasarları gibi riskler minimize edilerek operasyon yapılır. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı daha az risk taşıdığı ve iyileşmenin hızlı olmasını sağladığı için daha sık tercih edilir. Klasik Bel Fıtığı Ameliyatı Klasik ameliyatta fıtığın meydana geldiği bölgeden kesi alınır. Fıtığın bulunduğu alana ve fıtık düzeyine bağlı olarak kesinin büyüklüğü de değişir. Hastadan alınan kesinin büyük olması, ameliyat sonrası iyileşmenin daha yavaş olmasına neden olur. Bununla birlikte kas ve kemik yapısı bu işlem sırasında zarar görebilir. Omurilik bölgesinde yapışıklık gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu riskler nedeniyle bel fıtığı hastalarının birçoğu kapalı ameliyatı tercih etmez. Mikro cerrahi yöntemiyle yapılan operasyonlarda iyileşme süreci daha hızlı olduğu gibi, kemik ve kas dokusunun zarar görme riski de daha düşüktür. Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı öncesinde hastaya, endoskopik inceleme yapılır. Endoskopik incelemede kamera ile omurga arasında bulunan boşluklar kullanılarak operasyon yapıldığından kas ve kemik yapısına herhangi bir zarar verilme olasılığı oldukça düşüktür. Ayrıca hastadan kesi alınmadığı için yaraların iyileşmesi, hastanın enfeksiyon kapması gibi sorunlar da ortaya çıkmaz. Son yıllarda giderek yaygın kullanılan ve fıtık ameliyatı risklerini minimize eden mikrocerrahi yöntemi ile omurilik yapışıklığı gibi sorunların da önüne geçilmiş olur. Şeker hastaları, kas hastaları ya da obezite sorunu olan hastalar için, klasik cerrahi yöntemiyle yapılan operasyonlar çeşitli komplikasyonlara neden olabiliyor. Bu nedenle, özellikle risk grubunda bulunan hastalar başta olmak üzere, bel fıtığı sorunu yaşayanların, mikrocerrahi yöntemini tercih etmesi daha güvenlidir.

Açık Diskektomi

Açık diskektomi ameliyatında hastalar çoğunlukla genel anestezi kullanılarak ameliyat edilir. Sedyeye yüz üstü ya da diz dirsek pozisyonunda yatırılan hastanın cildine, fıtığın olduğu bölgenin üzerinden 2- 4 cm uzunluğunda bir kesi açılır ve fıtığa ulaşılır. Çevre dokulara kalıcı hasar vermeden fıtık bölgesi alınır ve kanama kontrol altına alındıktan sonra diskektomi işlemi sona ermiş olur.

Kullanılan Cihazlar

Açık diskektomi ameliyatında özel cihazlara ihtiyaç yoktur. Standart ameliyat setlerinin haricinde, skopi adı verilen radyolojik görüntüleme cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz yardımı ile ameliyat sırasında anlık görüntüler saniyeler içinde elde edilir.

Anestezi Türü

Bel fıtığı ameliyatları genel ya da epidural anestezi ile yapılmaktadır. En çok tercih edilen yöntem genel anestezi olsa da hasta tercihi sonucu epidural anestezi yapılabilir. Epidural anestezi, kişinin belden aşağısını uyuşturan bir anestezi türüdür.

Ameliyat şartları

Her bel fıtığı, cerrahi yöntem ile tedavi edilmez. İlk tercih fizik tedavi ile iyileşme sağlamaktır ancak bazen bu mümkün olmayabilir. Fizik tedavinin mümkün olmadığı durumlarda cerrahi yönteme başvurulur. Açık diskektomi ameliyatı günümüzde çok sık tercih edilmese de bazı hastanelerde uygulanmaya devam etmektedir. Bu ameliyat sırasında mikroskop vb. aletler kullanılmaz. Standart bir ameliyat seyrinde ilerler.

Mikrodiskektomi

Mikrodiskektomi ameliyatı, dokuların minimum düzeyde hasar aldığı ve buna bağlı olarak iyileşmenin oldukça hızlı olduğu bir ameliyattır. Son dönemlerde sıklıkla tercih edilmektedir.

Ameliyat bir mikroskop ile gerçekleştirildiği için yapılan kesinin büyük olmasına gerek yoktur. Mikroskop, görüntüyü 30- 40 kat büyüttüğü için, dokular çok daha iyi görülür ve sinir zedelenmesi gibi komplikasyonların önüne geçilmiş olur. Hastanın kas dokusu tamamen kesilmeyeceği için ameliyat sonrası dönemde ağrı, çok daha az olacaktır. Bu yöntem ile hastalar 15 gün sonra günlük yaşamlarına geri dönebilirler.

Mikrodiskektomi ameliyatı, genel anestezi ya da epidural anestezi kullanılarak yapılabilir. Kullanılacak anestezi yöntemine beyin ve sinir cerrahı ile anestezi ve reanimasyon uzmanı ortak karar verir.

Kullanılan Cihazlar

Mikrodiskektomi ameliyatı, mikroskop ile yapılan, başarı oranı oldukça yüksek olan bir ameliyattır. Ameliyata başlamadan önce ameliyat bölgesinin doğru bir şekilde işaretlenmesi gerekir. Bu işlemi yapabilmek ve ameliyatın devamlılığını sağlamak için skopi cihazı gerekmektedir. Gerekli olan bir diğer cihaz ise özel olarak üretilmiş bir mikroskoptur. Bu mikroskop, görüntü kalitesi yüksek, dengeleme pozisyonu ayarlanabilen, pedal yardımı ile desteklenmiş bir mikroskop olmalıdır.

Anestezinin ve hastanın yaşam bulgularının takibi için ise bir adet anestezi cihazı kullanılmaktadır. Skopi cihazı “C” harfi şeklinde büyük bir ameliyatlarda çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Anestezi Türü

Tıpkı diğer fıtık ameliyatlarında olduğu gibi mikrodiskektomi ameliyatında da lokal anestezi kullanımı mümkün değildir. Bu ameliyatta genel anestezi ya da epidural anestezi kullanılmaktadır. Uygulanacak anestezinin türünü ameliyatı yapacak olan cerrah ve anestezi uzmanı beraber belirler. Genel anestezi, halk arasında “uyumak” olarak adlandırılan anestezi türüdür. Hastalar, ameliyat masasına alındıktan sonra damar içine kas gevşetici ve farklı işlevlere sahip olan diğer ilaçlar verilir. Daha sonrasında hastanın soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek tüpün ucuna anestezi cihazı bağlanır.
Ameliyat süresince anestezi cihazından gelen gazlar hastanın uyku halini devam ettirir. Bu süreçte hastanın yanında anestezi teknisyeni vardır ve hastanın yaşam bulgularını düzenli olarak kontrol ederek gerekli müdahaleleri yapar. Gaz salınımı kesildikten kısa süre sonra hasta uyanır, soluk borusundaki tüp çıkarılır ve hasta, odasına götürülür. Epidural anestezide hastanın omuriliğinin içine anestetik ilaç verilir ve tam uyuşma sağlanır. Pıhtılaşma bozuklukları, ciddi omurga hasarları olan kişilerde kullanılmaz. En çok tercih edilen yöntem genel anestezi yöntemidir. Genel anestezinin uygulanamadığı kişilerde epidural anestezi değerlendirilir.

Ameliyat Şartları

Her fıtık ameliyat ile tedavi gerektirmez. Belirtileri fark edip hastaneye başvuran hastaların birçoğu hastalığın başlangıç evresindedir. Fıtık ilerlemediği için fizik tedavi, istirahat ve ilaçlar yardımı ile tedavi sağlanır. Hastalık oluştuktan sonra yanlış davranışların sürdürülmemesi iyileşme aşamasında büyük rol oynar. Çok ağır yükler kaldırmak, beli bükerek eğilmek, sigara içmek gibi yanlış davranışlar devam ettiği sürece hastanın, ağrılarından kurtulması mümkün olmaz. Fizik tedavi ve ilaçların yeterli iyileşmeyi sağlamadığı durumlarda ameliyat tek çözüm haline gelebilmektedir. Eğer hasta, hastaneye başvurduğunda bacaklarda his kaybı gibi belirtiler çoktan oluşmuşsa ilaç yöntemi denenmez ve direkt olarak bir ameliyat planlanır. Fıtıklaşan bölgenin ameliyat ile alınması, fıtığın sinirlere yaptığı baskıyı ortadan kaldırarak belirtilerde düzelme sağlamaktadır. Ameliyat kararı verilirken yapılan kan testlerinin sonuçları da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kişilerin vücutlarının ameliyatı kaldırıp kaldıramayacağı anestezi uzmanı ve ilgili cerrah tarafından konuşularak kararlaştırılır.

Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı

Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı, bel fıtığı teşhisi koyulmuş tüm hastalara yapılabilmektedir. Bu teknikte 0,5 ile 1 cm arasında küçük kesiler açılır ve özel aletler ile içeri girilir. Böylelikle ameliyat kapalı olarak gerçekleştirilmiş olur. İyileşme süresi diğer tekniklere kıyasla çok daha hızlıdır. Hızlı iyileşme; diyabeti olan kişilerde, yaşlılarda ve yara iyileşmesinin zor olduğu kişilerde büyük bir avantajdır. Aynı zamanda enfeksiyon riski diğer ameliyatlara kıyasla çok daha azdır. Ancak ameliyat olacak kişide disk kayması ya da buna benzer, fıtık haricinde düzeltilmesi gereken bir problem varsa endoskopik bel fıtığı ameliyatı yapılamaz. Daha önce bel fıtığı ameliyatı olmuş bir kişide tekrar fıtık hastalığı görülebilir. İkinci kez açık ameliyat olmak bazı komplikasyonları beraberinde getirebilir. Bunun önüne geçilebilmesi için endoskopik bel fıtığı ameliyatı rahatlıkla uygulanabilir.

Kullanılan Cihazlar

Endoskopik bel fıtığı ameliyatı yapmak özel bir eğitim gerektirdiği gibi özel donanıma sahip cihazlar da gerektirmektedir. 0,5 ile 1 cl’lik kesiler içinden kamera yardımı ile yapılan bu ameliyatta, ince ve uzun kanüllerin uçlarına yerleştirilmiş cerrahi aletler kullanılmaktadır. Bu cihazlar son derece hassastır. Ameliyat tekniği klasik ameliyatlardan oldukça farklıdır. Bu yüzden cihazların kullanımı ve ameliyatın yapılabilmesi için özel bir eğitim alınması gerekmektedir.

Anestezi Türü

Endoskopik bel fıtığı ameliyatında da diğer ameliyatlarda olduğu gibi en çok tercih edilen yöntem genel anestezi yöntemidir. Eğer istenirse epidural anestezi de kullanılabilmektedir. Ameliyattan önce çeşitli kan, idrar, kalp ve akciğer fonksiyon tetkikleri yapılır. Bu tetkiklerin sonucuna bakılarak ameliyat sırasında kullanılacak olan anestezi yöntemi seçilir. Yöntemi, ameliyatı yapacak olan cerrah ve anestezi uzmanı birlikte seçerler. Karar alındıktan sonra hastaya avantajlar, dezavantajlar ve oluşabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi verilerek izin formu imzalatılır. Eğer hasta bu yöntemi istemezse şartlar tekrar değerlendirilerek alternatif bir anestezi türü kullanılıp kullanılamayacağına bakılır.

Ameliyat Şartları

Bel fıtığı teşhisinden sonra hastalar genellikle tek çözümün ameliyat olacağını ve ameliyattan sonra sakat kalma riskinin çok yüksek olduğunu düşünerek tedaviden ve doktora gitmekten kaçarlar. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Erken teşhis durumunda fizik tedavi ve ilaçlarla tedavi mümkündür. Aynı zamanda tıp alanındaki gelişmeler sayesinde ameliyat sonrası komplikasyonların görülme sıklığı oldukça azdır. Gelişen yöntemler ile sinir hücrelerine zarar verilme riski yok denecek kadar azdır. Hastanın geç kaldığı durumlarda ya da fizik tedavi ile iyileşme sağlanamadığında ameliyata başvurulur. Endoskopik bel fıtığı ameliyatı herkese yapılabilir. Fakat hastanın bel fıtığına ek olarak düzeltilmesi gereken farklı omurga hastalıkları da varsa açık ameliyat kaçınılmazdır. Böylelikle bir ameliyat ile aynı anda iki ya da daha fazla sorun çözülmüş olur. Eğer diğer problemler aynen bırakılıp sadece fıtık alınırsa, ameliyat sonrası dönemde diğer problemlerden kaynaklanan ağrılar devam edebilir ve bu da hastanın yaşam kalitesini düşürürken aynı zamanda yeni bir ameliyata ihtiyaç duyulmasına sebep olabilir.