Bağırsak (Kolon) Kanseri Tedavisi 0530 686 61 12

Kanser çok uzun zamandır bilinen bir hastalık olmasına ve ilk bulguları milattan önce yapılmasına rağmen günümüzün en çok ölüme sebep olan hastalıklarından birisi konumuna yükseldi. Bu yükselişin ve toplum üzerindeki görülme sıklığının artmasının belli başlı bazı sebepleri bulunmakta. Kanserin oldukça fazla türü bulunmaktadır. Esasen hepsinin altında yatan sebep aynı olmakla birlikte bölgeye göre değişen bazı belirtiler ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

İnsanlığın kanserle olan mücadelesi oldukça uzun bir süreyi kapsar. İlk teşhisinin yapılmasından sonra gerek medikal gerekse de alternatif tıp yöntemleri ile hastalığa müdahale edilmeye çalışılmıştır. Hastalığı ortaya çıkaran sebebin mikroskobik boyutta olması, yapılan müdahalelerin boşa gitmesine sebep olmuştur.

Kanserin ortaya çıkmasını sağlayan temel unsur hücre yapısında meydana gelen beklenmedik bozulmadır. Bilindiği gibi hücreler insanın en küçük yapı taşıdır. Bu yapı taşının davranış biçimi çekirdeğinde bulunan DNA sarmalına kodlanmış durumdadır. Hücrenin hangi görevi üstleneceği, bölünme sıklığının ne olacağı ve hangi durumlarda bölüneceği gibi. DNA yapısına çeşitli çevresel etmenlerin zarar vermesi durumunda kodlanan veri bozulmaktadır. Hücre çekirdeğinde DNA sınırsız olarak bölünmeye başlayıp, bulunduğu bölgede kendisiyle aynı soruna sahip hücreler oluşturmaya başlamaktadır. İster kolon kanseri olsun ister kan kanseri isterse de akciğer kanseri; tüm kanser türlerinin altında yatan sebep sağlıklı hücrelerin DNA’larının bozularak sınırsız şekilde bölünmeye başlamasıdır.

Kanserin geçmişe oranla günümüzde daha çok ortaya çıkıyor olmasının altında değişen beslenme alışkanlıkları, şehir yaşamı, endüstriyel gıda, radyasyona maruz kalma oranının artması gibi sebepler yatmaktadır. Bunların hepsi zaman içerisinde hücre yapısının değişmesine sebep olmakta ve kanseri doğurmaktadır.

Bu kadar cana mal olan hastalığa karşı yüzde yüz sonuç verecek tedavi yöntemleri henüz geliştirilebilmiş değildir. Kolon kanseri, diğer kanser türlerine göre daha izole bir alanda gerçekleştiği için tedavisi cerrahi yöntemler ile daha kolay olmaktadır.

Kolon (Bağırsak) Kanseri

Bilindiği üzere insan bedeni sistemler bütünüdür. Kalın bağırsakta bu sistemler arasından sindirim sisteminin parçası olarak görevlerini yerine getirir. Yemek borusu ile başlayıp anüsten çıkışla son bulan bu sistemin en önemli parçalarından birisi kalın bağırsaktır.

Kolon kanserinin anlaşılabilmesi için kolon kanserinin ortaya çıktığı bölgenin fiziki yapısının ve görevlerinin anlaşılması gerekmektedir. Böylece hastalığı ortaya çıkaran sebeplerin de daha iyi idrak edilebilmesi söz konusu olacaktır. Kolon, kalın bağırsağın tıp dilindeki adıdır. Kalın bağırsak ince bağırsak ile anüs arasındaki bağlantıyı sağlayan yapıdır. Amacı, mide ve ince bağırsaktan geçerek süzülen dışkının su bakımından arındırılmasıdır. Yani oldukça sulu şekilde buraya gelen dışkı, kalın bağırsaktaki yapılar tarafından suyundan arındırılır ve alınan su vücuda karışır. Kalın bağırsak dışkıdan suyu çekerken hepsini çekmez. Dışkının üzerinde yaklaşık olarak iki yüz ile iki yüz elli mililitre civarında su bırakır.

Kalın bağırsağın görevi vücuda su kazandırmaktır. Bunun yapmak için de ince bağırsak ile anüsü yaklaşık bir buçuk metrelik uzunluğu ile birbirine bağlar. Ters U biçimde karaciğerle yakın temas kuracak şekilde konumlanmıştır. Zaten kolon kanserlerinin ileri evrelerinde de metastaz durumu genelde karaciğer ile gerçekleşmektedir. Metastazın karaciğer ile gerçekleşmesinin temel sebebi de kalın bağırsağın şekliyle alakalıdır.

Kolon yani kalın bağırsak iki farklı yapıdan oluşur. Bunlara inici ve çıkıcı kalın bağırsaklar adı verilir. Çıkan kolon sağ; inen kolon ise sol olarak adlandırılır. İkisinin fiziki olarak birbirinden farklılık göstermesi olası bir kolon kanseri durumunda ortaya çıkacak belirtileri tamamen değiştirmektedir. Ayrıca yine fiziki yapıya bağlı olarak kanserin ortaya çıkma ihtimali değişmektedir.